Een kostelijke foto van de Rodense jeugd voor bijna honderd jaar terug. Veel van deze kinderen zijn met naam en toenaam bekend. De voorste rij van de kinderen, vrijwel allemaal met klompen aan, zitten op de rand van de Bitse. Een beek die tot het eind van de jaren vijftig door het centrum van Roden stroomde. Net als de straatfotografen van tegenwoordig, zoals bijvoorbeeld bij de Rodermarktparade, was er ook in die tijd een markt voor de verkoop van personenfoto’s.  De techniek stond in die tijd niet toe om honderden afzonderlijke foto’s te maken voor een aantrekkelijke prijs. Daarom was het zaak om zoveel mogelijk jeugd tegelijkertijd op de foto te krijgen en dan maar hopen dat de ouders van deze kinderen de afdrukken van die ene foto zouden kopen.  De historie vermeld niet of dit is gelukt. Wat wel is gelukt is dat het een prachtig beeld heeft opgeleverd van de jeugd voor honderd jaar terug in het centrum van het dorp.  

Rodense jeugd in 1921 op de foto in het midden van de Raadhuisstraat. Rechts het café Scheepstra (Dikke Willem) later overgenomen de Lucas de Vries (Loeks).   (Fotoarchief K.A.Hagenouw)

Uit het archief van de Historische Vereniging ‘Roon’

X