Uit het Roner archief: Tramstation Roden

Uit het Roner archief: Tramstation Roden

Behalve de naam Trambaan herinnert niets meer aan de tramlijn Drachten – Groningen die in het verleden door het centrum van Roden liep. Behalve passagiers, werd deze lijn ook gebruikt voor het vervoer van goederen. Kunstmest, brandstof, aardappelen, zoals is te zien op de foto, zuivelproducten etc. Het tramstation bevond zich op het nu braakliggende terrein (tip) tussen de Kanaalstraat en Wilhelminastraat. In de boerderij op de achtergrond was aan de achterkant een wachtkamer ingericht met loket voor de kaartverkoop. In het voorste gedeelte aan de Kanaalstraat woonde stationschef Wiebe Ekas met zijn gezin. Daarachter is de nu nog aanwezige Ger. Kerk in de Kanaalstraat te zien. In de beginperiode mocht Roden van de exploitanten geen tramstation heten, maar werd de naam ‘halteplaats ‘ voldoende geacht. Dit in tegenstelling tot Leek, dat vanaf het begin ‘station’ werd genoemd. Later, toen de halteplaats Roden een grotere bijdrage aan de exploitatie leverde dan Leek, werd het ook station Roden. 

Foto: Werkzaamheden op het tramstation Roden in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Zittend  op de zakken stationschef Wiebe Ekas.

Uit het archief van de Historische Vereniging ‘Roon’

De Canadezen in Roden

De Canadezen in Roden

Roden bood in 1945 gastvrijheid aan de Canadese bevrijders. Ze waren ondergebracht bij o.a. café Alberts, hotel Zuiderveld en aan de Brink bij hotel Busscher. Achter café Germ de Vries was een keuken, waar de jeugd dagelijks uit was op lekkere hapjes. Vooral de grote plakken wittebrood waren erg gewild. Chocola, kauwgum en sigaretten, die de Roners  jarenlang  moesten ontberen, hadden grote waarde. De militaire leiding organiseerde en samenwerking met het onderwijzend personeel schoolfeesten met wedstrijden en verkiezing van een koningin met hofdames. De Canadezen werden door de Roder bevolking snel opgenomen en namen soms deel aan het dorpsleven. Ook bij de Roner meisjes waren de Canadezen populair. Soms groeide de vriendschap uit tot liefde en leidde in een enkel geval zelfs tot een huwelijk.

Roner wichter op de foto met Canadezen aan het begin van de Heerestraat in 1945. Op de achtergrond het witte pand van Warenhuis de Vries,. Vanaf links: Tinie de Vries, Stien Scheepstra en Rika Pol.

Uit het archief van de Historische Vereniging ‘Roon’

Pomp aan het Julianaplein

Pomp aan het Julianaplein

Precies 75 jaar geleden, januari 1945, werden de inwoners van Noord-Limburg door de Duitse bezetter gedwongen huis en haard te verlaten. De Amerikanen waren opgerukt tot aan de Maas. Aan de overkant probeerden de Duitsers stand te houden. Daar tussenin de burgerbevolking die overdag voornamelijk in schuilkers trachtte de strijd  te overleven. Tot de Duitsers aan alle inwoners het bevel gaven om te vertrekken. Na een barre tocht midden in de winter arriveerden deze mensen in onze regio. Bij aankomst werden ze ondergebracht op de hiervoor aangewezen adressen. De zeshonderd evacués  in Roden waren voornamelijk afkomstig uit het dorp Velden, even ten noorden van Venlo. Ze hebben tot het einde van de oorlog moeten wachten voordat ze weer terug mochten keren naar hun vaak zwaar beschadigd en leeggeroofd gebied. Uit dankbaarheid voor de opvang is deze pomp met inscriptie door de Noord-Limburgers aangeboden aan de inwoners van Roden.

Pomp aan het Julianaplein in Roden. Op de achtergrond de boerderij gebouwd door de fam. Hoornstra. Daarna woonde hier de fam. Wiltjer en later Visser. Momenteel staat op deze plek het appartementencomplex Rodensteijn.

Uit het archief van de Historische Vereniging ‘Roon’

X