Uit het Roner archief: Nieuwe Brandweerkazerne

Uit het Roner archief: Nieuwe Brandweerkazerne

De gemeente Roden kreeg in 1950 voor het eerst een professionele brandweerkazerne. Op 18 januari 1950 werd deze kazerne officieel in gebruik genomen. Behalve de kazerne behoorde bij het complex ook een woonhuis. Hierin woonde de gemeentechauffeur A. Roona met zijn gezin. Roona was tevens chauffeur van de brandweerauto. De andere brandweermannen, brandweervrouwen waren er in die tijd nog niet, waren over het algemeen middenstanders die in het centrum van Roden hun nering hadden. Als het geluid van de brandweersirene klonk, haastten zij zich op fiets naar de kazerne waar de brandweerauto vaak al gereed stond om uit te rukken. Indien voldoende bemanning aanwezig was vertrok de auto naar de brand. Snelheid was prioriteit nummer één op zo’n moment.  De brandweermannen die wat later kwamen moest vaak op de fiets achter de brandweer aan naar de brand.

Uit het archief van de Historische Vereniging ‘Roon’

X